Links

Organisaties

 • www.netwerkpalliatievezorg.nl
  Op dit portaal kunt u de weg vinden naar sites van netwerken palliatieve zorg in Nederland. Op deze site vindt u informatie over palliatieve zorg in uw regio.
 • www.palliactief.nl
  Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg.
 • www.vilans.nl
  Hét kenniscentrum voor langdurende zorg
 • www.ahzn.nl
  Doelstelling is o.a. het behartigen van de belangen van de zelfstandige high-care hospices in Nederland ten behoeve van de aan hun zorg toevertrouwde patiënten.
 • www.ipso.nl
  De Instellingen Psychosociale Oncologie ondersteunt haar leden zodat zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker, in goede samenwerking met de overige partijen binnen de zorgketen.
 • www.agora.nl
  Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
 • ikcnet
  Op dit deel van website staat informatie over het landelijk beleid en de activiteiten waar de integrale kankercentra een bijdrage aan leveren. Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op hulpverleners.
 • Consortium palliatieve zorg Ligare

Kinderen en jong volwassenen

 • www.kinderpalliatief.nl
  Doelstelling van de Stichting Pal is erkenning van het bijzondere van de palliatieve zorg voor kinderen en de verankering daarvan in het Nederlandse zorgsysteem bevorderen zodat zieke kinderen en hun familieleden de best mogelijke kwaliteit van zorg en leven krijgen.
 • http://dewereldvanverschil.nl/
  Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.
 • http://delevensjas.nl/
  Een programma voor kinderen in de leeftijd van 4- 12 jaar (basisschool), hun ouders en leerkrachten. De Levensjas vertelt over het verlies in het leven op een laagdrempelige manier die aansluit bij de kinderen en steekt in op positieve herinneringen.

Diversen

 • www.palvooru.nl
  Pal voor u is een landelijk magazine voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Wat als je niet meer beter wordt? In Pal voor U vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken, waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. Informatief én openhartig.
 • www.pallialiefje.nl
  Hier kunt u een armsieraad bestellen, het Pallialiefje, waarmee u laat zien dat u met de patiënt en/of zijn of haar naaste(n) over het ongeneeslijk ziek zijn durft te praten.