Welkom bij Netwerk Palliatieve Zorg Almere

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het is de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor hun familie en naasten. Het doel van palliatieve zorg is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren.
In Almere wordt dit ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg Almere.

 

Contact:
Carole Schinkel
Netwerkcoördinator
coordinator@npzalmere.nl
Tel.nr. 06- 45 24 88 30

 

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Almere
Willem Bontekoestraat 75
1335 NE Almere