Project In Gesprek met de Burger: Spreken over het levenseinde

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten wat mensen graag wel en niet willen in de laatste fase van hun leven ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk is dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde.

 

Hiervoor worden publieksbijeenkomsten georganiseerd voor ouderen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met hen in gesprek gegaan en worden zij gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken en desgewenst zaken vast kunnen leggen en/of bespreken met hun naasten en zorgverleners.

 

Om het organiseren van deze bijeenkomsten te vergemakkelijken is een draaiboek geschreven en zijn in de bijlagen voorbeelden van brief, presentatie en evaluatie opgenomen.