Zorgpad stervensfase

Als de pijn die mevrouw Tjassing ervaart ondraaglijk wordt, besluit de huisarts tot het starten met een morfinepomp. Een mogelijkheid om de pijn beter onder controle te krijgen. Het Specialistisch Team van ZGA wordt ingezet om..

Zorgpad stervensfase

Als de pijn die mevrouw Tjassing ervaart ondraaglijk wordt, besluit de huisarts tot het starten met een morfinepomp. Een mogelijkheid om de pijn beter onder controle te krijgen. Het Specialistisch Team van ZGA wordt ingezet om deze taak ten uitvoer te brengen. Daarnaast wordt het Zorgpad stervensfase ingezet als hulpmiddel. Het zorgleefplan wordt terzijde geschoven en er wordt systematisch gescreend op mogelijk voorkomende problemen, zowel op lichamelijk, als op psychisch en sociaal gebied. Tevens kunnen alle interventies op een heldere wijze worden weergegeven.

Hier volgt een belevingsverhaal over het inzetten van het Zorgpad stervensfase.

In het voorjaar 2013 is er binnen de Thuiszorg van Zorggroep Almere een start gemaakt met het introduceren van het Zorgpad stervensfase.

Het Zorgpad stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de cliënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen.

Om te inventariseren of we met de inzet van dit instrument de zorg aan de cliënt en zijn naasten ook daadwerkelijk verbeteren, is het belangrijk om ook de stem van diverse betrokkenen waaronder de mantelzorger te horen. Hiervoor hebben we iemand bereid gevonden en samen met Judith Bremmers, van het Specialistisch Team, heb ik een gesprek gehad met Rianne onder het genot van een heerlijk kopje thee.

Rianne is de dochter van meneer en mevrouw Tjassing. Bij mevrouw Tjassing is in het najaar 2012 een tumor in de alvleesklier geconstateerd, met daarnaast de ziekte van Parkinson. Een verdrietige periode treedt aan, waar regelmatig een beroep gedaan wordt op de mantelzorg voor diverse zorg activiteiten. Meneer Tjassing doet enorm zijn best om het thuis zo goed mogelijk te laten verlopen, maar vindt het toch erg zwaar. De reguliere thuiszorg van ZGA wordt ingezet om meneer Tjassing enigszins te kunnen ontlasten. In augustus 2013 lijkt het erop dat er geen verbetering meer is in het ziekteproces van mevrouw Tjassing. Als haar situatie steeds meer achteruit gaat en de familie overbelast dreigt te raken, wordt er ook nachtzorg en blokzorg rondom het avondeten ingezet. Al met al een intens verdrietige periode waarbij Rianne met veel warmte spreekt over de zorgverleners en de geboden zorg.

Als de pijn die mevrouw Tjassing ervaart ondraaglijk wordt, besluit de huisarts tot het starten met een morfinepomp. Een mogelijkheid om de pijn beter onder controle te krijgen. Het Specialistisch Team van ZGA wordt ingezet om deze taak ten uitvoer te brengen. Daarnaast wordt het Zorgpad Stervensfase ingezet als hulpmiddel hierbij. Het zorgleefplan wordt terzijde geschoven en er wordt systematisch gescreend op mogelijk voorkomende problemen, zowel op lichamelijk, als op psychisch en sociaal gebied. Tevens kunnen alle interventies op een heldere wijze worden weergegeven.

Mevrouw Tjassing geeft duidelijk aan dat zij zich niet bewust is geweest dat dit Zorgpad stervensfase is ingezet. De fase van naderend sterven (onderdeel van het Zorgpad stervensfase) is in haar bewustzijn niet duidelijk aangegeven, gemarkeerd. Ze ervaart dit echter niet als een gemis. De duidelijk heldere samenwerking en onderlinge communicatie waren uitstekend en goed op elkaar afgestemd!

Met de inzet van de morfinepomp is er wel enige rust gekomen in de situatie. De pijn bleek beter onder controle en mevrouw Tjassing werd zichtbaar rustiger. Na drie dagen is zij in het bijzijn van haar echtgenoot en een zus van Rianne rustig ingeslapen.

Rianne vertelt dat zij, ondanks haar verdriet om het overlijden van haar moeder, toch een goed gevoel overgehouden heeft aan de afgelopen periode. Of de inzet van het Zorgpad stervensfase daar invloed op heeft gehad kan ze niet goed aangeven. Ze heeft in ieder geval een fijne samenwerking met de zorgverleners, het Specialistisch Team, het reguliere thuiszorg team en de nachtzorg ervaren. Dit draagt er zeker toe bij dat zij en de overige familieleden nu in positieve zin weer verder kunnen.

 

Op onze vraag of er nog verbeterpunten zijn, geeft Rianne aan dat ze verwacht had dat de morfinepomp sneller resultaat zou brengen. Mogelijk dat de pomp al vanaf het begin hoger gestart had kunnen worden. Ondanks de uitleg van de huisarts, die ze wel goed begrijpt, is dit het enige punt waar haar verwachtingen niet in overeenstemming waren met haar gevoel.

Onze bevindingen vanuit haar verhaal zullen we weer meenemen naar de projectgroep. Samen met de ervaringen van de overige zorgverleners kunnen we hier alleen maar van leren en weer verbeteren.

Buiten in de stromende regen realiseren we ons wederom wat een mooi beroep we hebben. Zo dicht bij een cliënt te mogen staan en mee te helpen om de zorg tot een goed einde te kunnen brengen.

We bedanken Rianne voor haar openhartige verhaal!

 

Judith Bremmers (Lid Specialistisch Team) en Astrid Zijlstra (Verpleegkundig project medewerker en lid Team Kwaliteit)

 

Omwille van de privacy zijn de namen van de cliënt en de mantelzorg fictief.