ZonMw neemt aanbevelingen Kennissynthese onderwijs over

Er moet landelijk regie komen, waarin de palliatieve zorg, praktijk en opleidings-verantwoordelijken (mbo-v, hbo-v en wo) vertegenwoordigd zijn. Zo stimuleer je samenhang en samenwerking, kun je regionale spreiding bevorderen en…

Er moet landelijk regie komen, waarin de palliatieve zorg, praktijk en opleidings-verantwoordelijken (mbo-v, hbo-v en wo) vertegenwoordigd zijn. Zo stimuleer je samenhang en samenwerking, kun je regionale spreiding bevorderen en grens-conflicten en versnippering voorkomen.

Dit is een van de aanbevelingen uit het onderzoek Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg (zie pag. 42 e.v.). ZonMw laat alle aanbevelingen uitwerken.