ZonMw honoreert project PaTz!

ZonMw honoreert project PaTz!

Tijdens de laatste subsidieronde van ZonMw in 2015, is de Almeerse projectaanvraag PaTz gehonoreerd. Het project valt onder het verbeterprogramma palliatieve zorg. PaTz groepen in Almere Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere…

Tijdens de laatste subsidieronde van ZonMw in 2015, is de Almeerse projectaanvraag PaTz gehonoreerd. Het project valt onder het verbeterprogramma palliatieve zorg.

 

PaTz groepen in Almere

Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere bevordert onder andere vroegtijdige markering en interdisciplinaire samenwerking. Er is behoefte aan goed gestructureerd overleg en afstemming tussen huisarts en wijkverpleegkundige. Daarom willen de partners binnen het netwerk een meer gestandaardiseerde aanpak.

 

PaTz

Het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) project richt zich op deze samenwerking. Daarbij is vroegtijdige identificatie van palliatieve cliënten, opname in het zorgregister, anticiperen op de situatie en gezamenlijk toewerken naar een individueel zorgplan belangrijk.

 

Verwachte resultaten

In Nederland is ervaring opgedaan met de PaTz methodiek. De PaTz methodiek maakt dat patiënten die in de palliatieve fase komen tijdig worden geïdentificeerd en er beter wordt tegemoetgekomen aan de behoefte en de wensen van de patiënt en omgeving. De organisatie en kwaliteit van de palliatieve zorg wordt verbeterd en daarmee ook de samenwerking in de keten.

Voor meer informatie: de factsheet

Of mail of bel Bea Dame