Zelfevaluatie op basis van het kwaliteitskader in ontwikkeling

De laatste twee jaar hebben IKNL en Fibula bij diverse zorgaanbieders binnen enkele Netwerken Palliatieve Zorg een interne audit uitgevoerd. Het toetsingskader wat bij deze interne audit werd gebruikt, was gebaseerd op de…

De laatste twee jaar hebben IKNL en Fibula bij diverse zorgaanbieders binnen enkele Netwerken Palliatieve Zorg een interne audit uitgevoerd. Het toetsingskader wat bij deze interne audit werd gebruikt, was gebaseerd op de zorgmodule palliatieve zorg. De lancering van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland heeft geresulteerd in een doorontwikkeling van de Interne audit palliatieve zorg.

lees meer