Workshop ‘Uit eigen Kracht’ voor vrijwilligers is goed ontvangen

Workshop ‘Uit eigen Kracht’ voor vrijwilligers is goed ontvangen

“Afwisselend programma, actieve deelname van allen en zeer leerzaam” Te maken krijgen met een levensbedreigende ziekte is niet niks. En al helemaal niet wanneer je hiermee zelf te maken krijgt. Geconfronteerd worden met de…

“Afwisselend programma, actieve deelname van allen en zeer leerzaam”

 

Te maken krijgen met een levensbedreigende ziekte is niet niks. En al helemaal niet wanneer je hiermee zelf te maken krijgt. Geconfronteerd worden met de eindigheid van je eigen leven grijpt diep in. Alles is anders geworden; niets is en lijkt meer hetzelfde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner, kind, familie, vrienden en andere netwerken waarvan jij deel uitmaakt, heeft dit ingrijpende gevolgen.

 

Praten over het laatste stukje leven is niet gemakkelijk. Zowel de persoon die palliatief is als vrijwilligers vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Inmiddels zijn er veel handreikingen en hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan. Deze hulpmiddelen gaan in op het gesprek over de laatste levensfase, het sterven, maar niet over hoe iemand beslissingen neemt, wat zijn waarden in het leven zijn, hoe hij zijn/haar stukje leven nog wil inrichten en met wie. Maar het is wel heel belangrijk. Een open, tijdig en goed contact en inzicht in eigen levenswensen en doelen helpt om zorgvuldige en verantwoorde beslissingen te nemen over de resterende kwaliteit van leven, maar ook van sterven. Het geeft patiënten meer regie en leidt tot minder angst en onzekerheid.

 

Deze workshop wilde houvast bieden aan vrijwilligers die mensen ondersteunen met een veranderde levensdiagnose. Door hen te leren op welke wijze zij mensen in de palliatieve fase en naasten kunnen helpen te benoemen welke dingen het meeste waard zijn en welke invulling zij willen geven aan (het laatste stuk) van het leven en welke keuzes zij daarin maken. Zodat deze het laatste stuk van hun leven kunnen leven zoals zij dat willen.