Werken met Zorgpad Stervensfase

Werken met Zorgpad Stervensfase

“Door met het Zorgpad Stervensfase te werken, ga je vanzelf en nog meer met alle betrokken partijen, inclusief familie in gesprek” Ervaring van een medewerker specialistisch team Zorggroep Almere

Werken met Zorgpad Stervensfase

“Door met het Zorgpad Stervensfase te werken, ga je vanzelf en nog meer met alle betrokken partijen, inclusief familie in gesprek” Ervaring van een medewerker specialistisch team Zorggroep Almere

 

Tijdens mijn weekenddienst kwam ik bij een patiënt die een morfine pomp had, het was duidelijk dat deze meneer in de laatste fase van zijn leven was gekomen.
Volgens het ZPS wordt er gestart met het invullen van de check lijst en het stoppen van het dossier, wanneer de levensverwachting nog rond de achtenzeventig uur ligt.
Dit is altijd moeilijk vast te stellen.
In deze zorgsituatie kwam zowel het reguliere als het specialistisch team samen.
Met degene die in dat weekend werkzaam was vanuit het reguliere team, heb ik toen besproken of het een idee zou zijn om nu op proef te gaan starten met het ZPS, ook voor degene van het teamlid was dit iets nieuws, maar zij stond open voor de nieuwe uitdaging.
Samen hebben we met de familie doorgesproken wat ZPS inhoud en dat het voor ons de eerste keer was dat we hiermee gingen werken. De familie stond ervoor open. Dus hebben we met elkaar de checklist doorgenomen en ingevuld.

 

Door met ZPS te werken wordt je gedwongen om op een structurele wijze te kijken naar alle aandachtspunten. De verlichting van symptomen, verzorging en begeleiding van de patiënt staan hierin centraal.
Omdat het ZPS nieuw was en de andere collega’s van het reguliere team nog geen voorlichting hadden gehad over het ZPS, liep het proces nog lang niet zoals gewenst, maar de start was gemaakt. In deze casus was de huisarts niet betrokken bij het invullen van ZPS wat wel gewenst is om een optimale samenwerking te hebben.

 

Meer informatie
Het Zorgpad Stervensfase is onder andere een checklist die huisarts en wijkverpleging samen gebruiken en die leidt tot nauwere samenwerking en overleg betreffende symptoomverlichting, verzorging en begeleiding van de patiënt in de stervensfase. Een belangrijk voordeel voor patiënt en naasten is dat door dit document meer structuur en inzicht in verleende zorg wordt geboden waardoor zorgverleners beter inspelen op probleemsituaties. Daarnaast heeft het document een positief effect op de rouwverwerking van de naasten. Voor meer informatie; www.zorgpadstervensfase.nl