Wat is een goed moment om een SCEN consult aan te vragen?

Wat is een goed moment om een SCEN consult aan te vragen?

Wat is een goed moment om een SCEN consult aan te vragen?

 

Als te verwachten valt dat de communicatieve vermogens van de patiënt in de loop van de tijd achteruit gaan, zoals bij ALS en dementie, kan het handig zijn dat de SCEN arts al vroeg in het ziekteproces een keer met de patiënt gaat praten om te horen wat zijn of haar wensen zijn. In zo’n geval zal de SCEN arts waarschijnlijk oordelen dat nog niet aan de wettelijke criteria voldaan is en in een latere fase desgewenst nog eens terug komen.

 

In alle andere gevallen blijft het moeilijk om het beste moment te kiezen, maar we komen liever te vroeg dan te laat. Als het SCEN consult op tijd aangevraagd wordt, is de tijdsdruk lager en dat is voor ons prettiger werken.

 

Desondanks kan het voorkomen dat er op korte termijn behoefte is aan een SCEN-arts, bijvoorbeeld omdat de situatie van de patiënt ineens verslechtert. In dat geval horen we dat graag en zullen we onze uiterste best doen om zo snel mogelijk een SCEN consult te doen.

 

Het lijkt ons handig als de datum van de euthanasie nog niet vast ligt op het moment dat de SCEN-arts gebeld wordt, dat geeft onnodige druk.

 

Marianne Ponstein, SCEN-arts en kaderhuisarts palliatieve zorg i.o.