Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Thuis

Als mensen thuis, in hun vertrouwde omgeving, willen sterven is daarbij veel ondersteuning nodig. Partner, familie, vrienden en buren (de zogenaamde mantelzorg) nemen hiervan het leeuwendeel voor hun rekening. Professionele ondersteuning wordt vooral geboden door huisarts en thuiszorg. Hun aanwezigheid is gericht op behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

 

Kans op overbelasting

De mantelzorg dreigt in deze situatie overbelast te raken: 24 uur per dag een stervende verzorgen, meestal gedurende enkele weken tot zelfs maanden, put een mens uit, ook al ben je met meerdere. Vrijwilligers kunnen dan een aantal dagdelen deze zorg overnemen, zodat de partner en/of andere mantelzorgers even op adem kunnen komen.

 

De hulp van vrijwilligers is onbetaald, maar niet vrijblijvend

In Almere zijn ook vrijwilligers actief in de terminale zorg via de Zorgcentrale van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere. Zij zijn beschikbaar om overdag bij de patiënt te waken en te helpen bij lichte persoonlijke verzorging. Ze ondersteunen de patiënt en de mantelzorgers zowel praktisch als emotioneel.

De hulp van vrijwilligers is onbetaald, maar niet vrijblijvend.

De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of (zwaar)huishoudelijke taken. De vrijwilligershulp is aanvullend op professionele zorg en mantelzorg. De mantelzorger krijgt zo de gelegenheid om rust te nemen of er even op uit te gaan.

 

Zorg op maat

Als er een aanvraag voor terminale zorg binnenkomt, gaat de coördinator op intake, om de situatie te bekijken en te bespreken welke dagdelen hulp nodig is. Dit kan variëren van enkele uren per week tot enkele uren per dag. Als er veel hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet. Ook wordt bekeken welke vrijwilliger in welke situatie het beste past.

 

De VMCA neemt deel aan het Netwerk palliatieve zorg in Almere.

Nieuwe aanvragen en nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom

 

VMCA

Vrijwilligers Terminale Zorg

Marieke Kollen en Marie-José Jongstra

Tel: 036-5341404

m.kollen@vmca.nl mj.jongstra@vmca.nl

www.vmca.nl