Voortzetting praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt knelpunten op, samen met de vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren. Het werk van het…

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt knelpunten op, samen met de vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren. Het werk van het praktijkteam palliatieve zorg gaat in ieder geval dit jaar verder door, zo schrijft VWS-staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

Zorgprofessionals, patiënten en naasten kunnen knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden bij het praktijkteam palliatieve zorg. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, CIZ en diverse mensen uit de palliatieve zorg. Zij verzamelen knelpunten uit de praktijk en lossen die op. Dat gebeurt in overleg met de betrokkenen en vaak op dagelijkse basis. Sinds maart 2016 kwamen ongeveer tweehonderd meldingen binnen bij het praktijkteam palliatieve zorg.

Verbinding beleid en praktijk

Het praktijkteam palliatieve zorg is een van de 18 praktijk- en aanjaagteams in de zorg, door VWS ingesteld. Rode draad in het werk van dit team is een verbinding tussen mensen van het beleid en mensen in de praktijk. Als die elkaar weten te vinden en goed op elkaar zijn ingespeeld, komt er vaak sneller een oplossing voor een knelpunt. Het praktijkteam palliatieve zorg deelt goede voorbeelden. Ook gaat het team op bezoek bij vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, ggz, verstandelijk gehandicapten en gemeenten om te horen wat er beter kan.

Meer informatie

Een korte film belicht de werkwijze van het praktijkteam palliatieve zorg. Deze video brengt een casus van begin tot het eind in beeld. Hierin is te zien welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing.