Voortgang PaTz in Almere

Voortgang PaTz in Almere

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg…

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt.

 

Het is een project vanuit het verbeterprogramma palliatieve zorg van het ZonMw en wordt gedurende 1 jaar in Almere van september 2015 tot september 2016 uitgevoerd.

 

PaTz groepen

Er starten twee groepen in GZC Almere Haven, de Haak en Oost. De gezamenlijke startbijeenkomst is gepland op 27 januari.
Ook GZC Filmwijk heeft aangegeven graag te willen starten.

 

Scholing voor de voorzitters

In februari is er een scholing specifiek voor de PaTzgroep voorzitters. Samen met andere regio’s waar PaTz wordt geïmplementeerd.

 

Evaluatie Nivel

De evaluatie van het verbeterproject is in handen van het Nivel. Het bestaat uit een voormeting 1 maand voor de startbijeenkomst. En een nameting 9 maanden na de startbijeenkomst.

De evaluatie bestaat uit 3 metingen, namelijk:

  • 1. Zorginhoudelijk indicatoren (symptomendagboekje) bij cliënten
  • 2. CQ index PZ voor cliënten (vragenlijst kwaliteit van zorg)
  • 3. CQ index PZ voor nabestaanden (vragenlijst kwaliteit van zorg in de laatste week van het leven van de overleden cliënt)

 

Deze metingen worden uitgevoerd door de wijkverpleegkundigen in het gebied waar de PaTz groep zich bevindt.

 

Uitnodiging

Er is een uitnodiging gegaan naar alle huisartsen en het is nog altijd mogelijk om u aan te melden als huisartsengroep bij bdame@rosalmere.nl.