Voortgang PaTz in Almere

Voortgang PaTz in Almere

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. Het…

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt.

Het project is een “parel” in het verbeterprogramma palliatieve zorg van het ZonMw en wordt gedurende 1 jaar in Almere van september 2015 tot september 2016 uitgevoerd.

Werving
Er is een uitnodiging gegaan naar alle huisartsen (Zorggroep en vrijgevestigd).

PaTz groepen
De volgende groepen zijn gestart; GZC Almere Haven, de Haak en Oost. De gezamenlijke startbijeenkomst is geweest op 27 januari.
Ook GZC Filmwijk en GZC Parkwijk starten binnenkort.

Scholing voor de voorzitters
4 februari is er een scholing specifiek voor de PaTzgroep voorzitters georganiseerd. Samen met andere regio’s waar PaTz wordt geïmplementeerd.

Projectbezoek ZonMw mei 2016
De programmacommissie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg is erg benieuwd naar het verloop van de projecten en wil graag enkele projecten bezoeken om zich te laten informeren over de stand van zaken en voortgang van de projecten. ZonMw en één of twee leden van de commissie willen in mei persoonlijk kennis maken met de vertegenwoordigers van de PaTz groepen. Dit bezoek heeft een informatief en informeel karakter en komen voort uit de belangstelling van de commissieleden.

Uitnodiging
Het is nog altijd mogelijk om u aan te melden als huisartsengroep als u een PaTz groep wilt starten.

U kunt u aanmelden bij b.dame@npzalmere.nl of 0650939594
Voor meer informatie de Factsheet van PaTz