Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson

De afgelopen twee jaar zijn in het project ParkinsonSupport, nabestaanden, mantelzorgers en mensen met de ziekte van Parkinson in de late fase geïnterviewd. Doel was om inzicht te krijgen in deze fase waarvoor tot op heden nog…

De afgelopen twee jaar zijn in het project ParkinsonSupport, nabestaanden, mantelzorgers en mensen met de ziekte van Parkinson in de late fase geïnterviewd. Doel was om inzicht te krijgen in deze fase waarvoor tot op heden nog weinig aandacht is. Naast het ophalen van informatie is ook gevraagd: als u een tip mag geven aan iemand die in soortgelijke situatie zit/zat, wat zou deze dan zijn?

 

Praktische adviezen

Al deze tips zijn geclusterd en vormgegeven in acht praktische adviezen en uitgewerkt in een animatie. Deze is dan ook gebaseerd op verhalen van mensen die de late fase ziekte van Parkinson meemaken of hebben meegemaakt. Deze film kan bijdragen om met elkaar in gesprek te gaan over de laatste fase met mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, naasten en zorgverleners.