Verbeteringen in het slecht-nieuwsgesprek

De landelijke handreiking slecht-nieuwsgesprek die door IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is ontwikkeld, biedt zowel artsen als verpleegkundigen een beknopt stappenplan om de kwaliteit van het slecht-nieuwsgesprek te…

Verbeteringen in het slecht-nieuwsgesprek

De landelijke handreiking slecht-nieuwsgesprek die door IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is ontwikkeld, biedt zowel artsen als verpleegkundigen een beknopt stappenplan om de kwaliteit van het slecht-nieuwsgesprek te verbeteren.

De landelijke handreiking slecht-nieuwsgesprek die door IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is ontwikkeld, biedt zowel artsen als verpleegkundigen een beknopt stappenplan om de kwaliteit van het slecht-nieuwsgesprek te verbeteren.

 

Deze versie vervangt de volgende regionale handreikingen:

  • Handleiding slecht-nieuwsgesprek, IKMN oktober 2000
  • Richtlijn slecht-nieuwsgesprek, IKL, oktober 2003
  • Het slecht-nieuwsgesprek in 7 stappen, IKW, februari 2009

De volledige handreiking is beschikbaar op

http://www.pallialine.nl/handreikingslechtnieuwsgesprek. U kunt de richtlijn daar raadplegen of downloaden als pdf.

Bij de handreiking slecht-nieuwsgesprek is er een samenvattingskaart ontwikkeld.

Als u de handreiking verder wilt implementeren is er een basispresentatie beschikbaar van het IKNL.