Uitslag eerste ronde Palliantie 2019

Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 12 februari 2019 konden onderzoekers een subsidie aanvraag indienen voor de eerste…

Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 12 februari 2019 konden onderzoekers een subsidie aanvraag indienen voor de eerste ronde van 2019. In totaal zijn in deze (eerste) ronde 21 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan zijn er 9 voorwaardelijk gehonoreerd.

Voorwaardelijk, want het eindoordeel volgt na de tweede ronde. De voorwaarde waaraan moet worden voldaan is dat de Netwerken Palliatieve Zorg en samenwerkingspartners de te onderzoeken interventies willen toepassen in de praktijk én bereid zijn deel te nemen aan het onderzoek. Ze kunnen dit kenbaar maken in de tweede ronde van Palliantie. Vanaf eind juni 2019 kunnen organisaties reageren op de komende subsidieoproep ‘Palliantie ronde 2019 praktijk’. Dan komt ook meer informatie beschikbaar op de ZonMw website en wordt ook duidelijk welke 9 projecten voorwaardelijk gehonoreerd zijn. Een rondvraag binnen ons Consortum leverde echter al (voorlopige!) informatie op over de projecten die door zijn naar ronde 2 (‘palliantie ronde 2019 praktijk’).

Door zijn:

  • Doorontwikkeling van de Sigma Set om medewerkers van woonzorgcentra te ondersteunen bij het signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase.
  • Doorontwikkeling van CURA, een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg.
  • Doorontwikkeling van ‘In gesprek met de burger‘, publieksbijeenkomsten met ouderen om te spreken over het levenseinde.
  • Doorontwikkeling van ICT4PAL, een zelfmanagement tool voor patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun mantelzorgers.
  • Gewenste zorg in de laatste levensfase, met specifieke aandacht voor intimiteit en seksualiteit.
  • Palliatieve zorg en Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Doorontwikkeling van Oog Voor Naasten, zorg en aandacht voor naasten in de periode rondom (voor en na) het sterven van een dierbare.

Dit zijn 7 van de 9 voorwaardelijk gehonoreerde projecten. Wanneer we meer weten, zullen we de informatie toevoegen. Heeft u belangstelling voor een (of meer) van de projecten, meld dit dan bij uw netwerkcoordinator palliatieve zorg. Eind juni opent de praktijkronde. Begin december wordt de uitslag van de tweede ronde bekend.