Trainingen ‘Omgaan met de Lastmeter’ en ‘Kanker en seksualiteit, het gesprek met de patiënt’ van het IKNL

Training ‘Omgaan met de Lastmeter’Deze training is voor verpleegkundigen die (gaan) werken met de Lastmeter en behoefte hebben aan handvatten in het gesprek met de patiënt. Stapsgewijs worden alle facetten van de Lastmeter…

Trainingen ‘Omgaan met de Lastmeter’ en ‘Kanker en seksualiteit, het gesprek met de patiënt’ van het IKNL

 

Training ‘Omgaan met de Lastmeter’

Deze training is voor verpleegkundigen die (gaan) werken met de Lastmeter en behoefte hebben aan handvatten in het gesprek met de patiënt. Stapsgewijs worden alle facetten van de Lastmeter doorlopen: van introductie tot het geven van advies voor verwijzing. De richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg ligt ten grondslag aan deze training.

  • Dinsdag 23 september van 9.30 – 16.15 uur, IKNL-locatie Nijmegen
  • Vrijdag 26 september 2014 van 9.30 – 16.15 uur, IKNL-locatie Utrecht

De training kost € 175,00 per deelnemer.

Voor meer informatie klik hier

Daarnaast vindt eenmalig plaats de cursus ‘Kanker en seksualiteit, het gesprek met de patiënt’

  • Donderdag 11 september 2014 van 9.30 – 15.30 uur, IKNL-locatie Utrecht.

Bij vrijwel alle soorten kanker kunnen problemen met intimiteit en seksualiteitsbeleving optreden. Voor zowel de patiënt als zorgverleners is het aan de orde stellen van problemen op seksueel gebied niet gemakkelijk. Deze dag biedt handvatten om het gesprek aan te gaan en geeft informatie over de veranderingen die plaatsvinden als gevolg van kanker.

 

Voor verpleegkundigen is deze cursus geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V, voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd. De cursus is ook bestemd voor medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (mbb-ers) die voorlichting geven aan patiënten met kanker.

Voor meer informatie klik hier