Toolkit ‘Palliatieve zorg in de ggz’

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting. Hierdoor kan ook vroegtijdig een behoefte aan palliatieve zorg bestaan. Op dit moment…

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting. Hierdoor kan ook vroegtijdig een behoefte aan palliatieve zorg bestaan. Op dit moment krijgt de somatische zorg, en de palliatieve zorg in het bijzonder, nog maar beperkte aandacht binnen de ggz-hulpverlening. Het is van belang dat de palliatieve zorg wordt afgestemd op de bijzondere kenmerken en behoeften van deze doelgroep. In het project ‘palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening‘ is een op de doelgroep afgestemde Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ ontwikkeld.

De Toolkit ‘Palliatieve zorg in de ggz’ biedt hulpverleners in de ggz ondersteuning bij het bieden van goede lichamelijke, psychosociale en spirituele zorg in geval van een ernstige en levensbedreigende aandoening. De toolkit biedt specifieke handvatten voor zorg in de laatste levensfase. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan begeleiding van familieleden. Verschillende bestaande methodieken voor het bieden van palliatieve zorg zijn in de toolkit geïntegreerd.

Hier leest u meer over de Toolkit en kunt u de materialen downloaden.