Tekort aan vrijwilligers in palliatieve zorg zet grote druk op mantelzorgers

Terwijl door vergrijzing de vraag naar palliatieve hulpverlening steeds verder toeneemt, dreigt een ernstig tekort aan mensen die ondersteuning bieden. VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige…

Terwijl door vergrijzing de vraag naar palliatieve hulpverlening steeds verder toeneemt, dreigt een ernstig tekort aan mensen die ondersteuning bieden. VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve zorg, verwacht dat het aantal vrijwilligers elk jaar zal moeten toenemen tot ongeveer 15 duizend in 2020 om aan de vraag te kunnen voldoen.

lees meer