Symposium over alle dimensies van de palliatieve zorg in Amsterdam

Wegens het grote succes in oktober 2018, organiseert Dokh in samenwerking met Elaa, Zonh en het consortium palliatieve zorg Noord Holland en Flevoland weer een symposium gericht op huisartsen. Ook verpleegkundig specialisten,…

Wegens het grote succes in oktober 2018, organiseert Dokh in samenwerking met Elaa, Zonh en het consortium palliatieve zorg Noord Holland en Flevoland weer een symposium gericht op huisartsen. Ook verpleegkundig specialisten, Specialisten Ouderen Geneeskunde (SOG) en andere eerstelijnszorgverleners die te maken hebben met palliatieve patiënten zijn welkom.

Sedatie, hoop, dyspnoe, mantelzorg, vooruit denken en effectief praten met patiënten.

Het komt allemaal aan bod op donderdagavond 2 april 2020.

Voor meer informatie en aanmelding KLIK HIER