Symposium NPZAlmere

Symposium NPZAlmere

Uitnodiging.Samenwerken in de palliatieve zorg; zorgverlener tussen hoop en wanhoop. Datum: 5 november van 17.30 -20.30.Plaats: Places to work, Wisselweg 33, 1314 CB, Almere. Doelgroep: Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen,…

Uitnodiging.

Samenwerken in de palliatieve zorg; zorgverlener tussen hoop en wanhoop.

  • Datum: 5 november van 17.30 -20.30.
  • Plaats: Places to work, Wisselweg 33, 1314 CB, Almere.
  • Doelgroep: Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers.
  • Kosten: Gratis.
  • Spreker: Christien de Jong, vrijgevestigd psychotherapeut en trainer ism Koos van der Knaap, acteur.

 

In de palliatieve fase moeten patiënten en hun naasten leren leven met het gegeven dat er een moment komt dat het slechter zal gaan. Het is leven met enerzijds de hoop dat de ziekte stabiel blijft, anderzijds de angst en wanhoop als er tegenslagen komen. Het evenwicht dat mensen hebben gevonden in deze situatie kan gemakkelijk worden ontregeld. Patiënten en hun naasten kunnen angstig, machteloos, boos of somber worden of juist actief de strijd aangaan door (soms tegen beter weten in) te zoeken naar nieuwe behandelmogelijkheden. Er kunnen onderling spanningen ontstaan of spanningen in het contact met medische professionals.

 

De palliatieve zorg is complex geworden. Niet alleen door de medisch technische zorg, ook omdat verschillende disciplines rond de patiënt en zijn naasten nauw met elkaar samenwerken in de begeleiding van de patiënt en hun naasten. Deze samenwerking vraagt respect en vertrouwen in elkaar. Wat kunt u doen om u als team rond de patiënt competent te blijven voelen, om te gaan met de genoemde spanningen en er voor te zorgen dat u en uw collega’s niet uitgeput raken? Tijdens dit symposium krijgt u een aantal handvatten, die helpend kunnen zijn.

In korte sketches, uitgespeeld door een acteur, maakt u kennis met een paar professionals. Ze vragen u raad over de situatie waarin ze zijn beland…

Klik hier om u aan te melden