‘Spreken over het levenseinde’ genomineerd!

‘Spreken over het levenseinde’ is een van de drie genomineerden voor de impact jaarprijs op het ‘8th amsterdam symposium on palliative care’Jaarlijks organiseert het EPZ van VUmc en AMC in oktober het Amsterdam Symposium on…

‘Spreken over het levenseinde’ is een van de drie genomineerden voor de impact jaarprijs op het ‘8th amsterdam symposium on palliative care’

Jaarlijks organiseert het EPZ van VUmc en AMC in oktober het Amsterdam Symposium on Palliative Care en worden er twee uitgereikt. Een Jaarprijs Onderzoek en een Jaarprijs Impact.

Het symposium wordt gehouden op donderdag 11 oktober 2018.

Informatie over ‘Speken over het levenseinde’
De laatste jaren is er veel aandacht voor tijdig spreken over het levenseinde en dit wordt door velen als wenselijk beschouwd. Veel interventies op dit gebied zijn gericht op zieke mensen. Het is daarnaast belangrijk dat mensen, nog voordat ze ziek zijn, worden gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken. Dit geeft mensen genoeg tijd om over wensen en voorkeuren na te denken en voorkeuren te ontwikkelen. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde.

We bereiken dit door publieksbijeenkomsten door huisartsen te organiseren voor ouderen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met hen in gesprek gegaan over hun wensen rond het eigen levenseinde en worden zij gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken en desgewenst vast te leggen en/of bespreken met naasten en zorgverleners.

Hoe
Met behulp van het draaiboek en bijbehorende documenten (voorbeeld uitnodiging, PowerPoint en evaluatie) is de organisatie makkelijk en kan in elke huisartsenpraktijk/ gezondheidscentrum herhaald worden.

Huisartsen, eventueel met behulp van de kaderhuisarts, organiseren en presenteren op de bijeenkomst.

Vaak wordt aangenomen dat ouderen zonder ernstige ziekte niet willen nadenken over het levenseinde, maar het huisartseninitiatief in Almere laat zien dat dit niet juist is. Er was zoveel interesse voor de informatieavond, dat meerdere bijeenkomsten werden gehouden.

Evaluatie
Door het Consortium Noord-Holland-Flevoland is een evaluatie gedaan onder de bezoekers van de eerste vier bijeenkomsten. Doel van de studie was (a) om te achterhalen waarom ouderen een dergelijke bijeenkomst bijwoonden, en (b) of het bijwonen van een bijeenkomst na afloop resulteerde in ACP-discussies met hun huisarts.

Belangrijkste redenen om naar de informatieavond te komen waren: “omdat ik meer wil weten over het levenseinde”(57%) en “omdat ik zelf ook nadenk over het levenseinde”(52%).

In vergelijking met vóór de informatieavond hadden 6 maanden na de informatieavond significant meer deelnemers gesprekken gehad over het levenseinde met artsen en ook met anderen, en hadden ook meer mensen er iets over op papier gezet.

Hoewel deze methode alleen de oudere mensen bereikt die al enige interesse in het onderwerp hebben, lijkt dit een relatief eenvoudige manier om ACP-discussies te stimuleren.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact kunnen opnemen met Bea Dame (b.dame@npzalmere.nl)