“Signalering in de palliatieve fase” in Flevoburen

In mei zijn twee teams in Flevoburen gestart met de scholing “Signalering in de palliatieve fase” Het doel van dit traject is het verbeteren van de kennis rondom signalering in de palliatieve fase en het aanleren van de…

“Signalering in de palliatieve fase” in Flevoburen

In mei zijn twee teams in Flevoburen gestart met de scholing “Signalering in de palliatieve fase” Het doel van dit traject is het verbeteren van de kennis rondom signalering in de palliatieve fase en het aanleren van de werkmethodiek die behoort bij de signaleringsbox van het IKNL.

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg; de denk- en werkmethode ‘Signalering in de palliatieve fase’ biedt hiervoor concrete handvatten. De methode wordt toegepast door verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg: in de directe zorg aan zorgvragers en ter voorbereiding van interdisciplinair overleg.

Er zijn positieve reacties van medewerkers. “Het stil kunnen staan bij de palliatieve zorg aan onze cliënten doet allen goed!” De medewerkers zijn tevreden over het feit dat de signalering van veranderingen en het adequaat hierop in kunnen spelen extra aandacht krijgt.

Na deze scholing volgt er een Train-the-trainer traject “Signalering in de palliatieve fase” voor Flevoburen en Polderburen voor de verpleegkundige aandachtvelders.

Het doel van deze training is het gebruik van de signaleringsbox te implementeren in alle teams van locaties Flevoburen en Polderburen. De ervaringen naar aanleiding van het eerste traject bij locatie Flevoburen worden hierin meegenomen.