Schokbrekers

Workshop; communiceren in de laatste levensfase Hoe ga je als hulpverlener om met signalen van patiënten die duiden op mogelijke verwerkingsproblemen, angst en zorgen voor het overlijden? Hoe verstrek je op de juiste manier en…

Schokbrekers

Workshop; communiceren in de laatste levensfase

Hoe ga je als hulpverlener om met signalen van patiënten die duiden op mogelijke verwerkingsproblemen, angst en zorgen voor het overlijden? Hoe verstrek je op de juiste manier en op het juiste tijdstip informatie? Hoe maak je ‘onderhuidse’ verschillen van mening of conflicten bespreekbaar?

Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere organiseert de workshop ‘schokbrekers’ over communicatie in de laatste levensfase.

Psychotherapeut en trainer Christien de Jong en trainer/acteur Els Beekman nemen u op een aansprekende en interactieve manier mee in dit onderwerp.

In de palliatieve fase moeten patiënten en hun naasten leren leven met het gegeven dat er een moment komt dat het weer slechter zal gaan. Het is leven met enerzijds de hoop dat de ziekte stabiel blijft, anderzijds de angst en wanhoop als er tegenslagen komen.

Het evenwicht dat mensen hebben gevonden in deze situatie kan gemakkelijk worden ontregeld. Patiënten en hun naasten kunnen an
gstig, machteloos, boos of somber worden of juist actief de strijd aangaan door (soms tegen beter weten in) te zoeken naar nieuwe behandelmogelijkheden. Er kunnen onderling spanningen ontstaan of spanningen in het contact met medisch professionals.

Tijdens de workshop krijgt u 4 ‘schokbrekers’ aangereikt, die kunnen helpen in de communicatie met patiënten en hun naasten. Met deze schokbrekers kunt u hen helpen om emotioneel te kalmeren en weer greep te krijgen op hun situatie. Nadien zullen we deze ‘schokbrekers’ oefenen in samenwerking met een acteur.

 

Waar en wanneer

Datum: donderdag 13 februari 2014

Tijd: 14.00– 17.00 uur

Plaats: Parkhuys Almere, Buñuellaan 1, 1325 PP Almere

Deelnamekosten

De deelnamekosten voor deze workshop zijn € 30,-. Na aanmelding

en ontvangst van het deelnamebedrag is uw inschrijving definitief.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de scholingsagenda.

 

Heeft u nog vragen?

Mail naar bdame@rosalmere.nl

of u kunt contact opnemen met Bea Dame,

netwerkcoördinator: 0650939594