Richtlijn palliatieve zorg biedt handvatten voor laatste levensfase voor Verstandelijk gehandicapten

Erwin Schenzel is betrokken bij de ontwikkeling van de Richtlijn palliatieve zorg en geeft een interview hierover aan BPSW, beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk. De richtlijn komt als bijlage bij het…

Erwin Schenzel is betrokken bij de ontwikkeling van de Richtlijn palliatieve zorg en geeft een interview hierover aan BPSW, beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk. De richtlijn komt als bijlage bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg. De richtlijn gaat over goede zorg in de laatste levensfase van cliënten.

Erwin is onder meer coördinator en consulent palliatieve zorg bij Stichting Philadelphia Zorg. Bovendien participeert hij in het Netwerk Palliatieve Zorg Noord en Oost Flevoland.

Lees hier het interview