Regeling subsidie geestelijke verzorging

Medio januari kwam de extra regeling subsidie geestelijke verzorging uit. In het regeerakkoord-2018 is de afspraak én budget opgenomen om het inzetten van geestelijke verzorging in de eerstelijn te versterken. Een VWS-plan van…

Medio januari kwam de extra regeling subsidie geestelijke verzorging uit. In het regeerakkoord-2018 is de afspraak én budget opgenomen om het inzetten van geestelijke verzorging in de eerstelijn te versterken. Een VWS-plan van aanpak voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers is omgezet in een subsidieregeling. Op de korte termijn (2019 en 2020) is nu financiering van onderzoek, onderwijs en inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein mogelijk.

Zie ook de site van Fibula.