Rapport Palliatieve zorg in Beeld

Op initiatief van het IKNL is de beschikbare informatie over de Nederlandse situatie in kaart gebracht. Het rapport Palliatieve zorg in beeld is daarvan het resultaat. Dit rapport is op 23 januari jl. verschenen.Er is in…

Rapport Palliatieve zorg in Beeld

 

Op initiatief van het IKNL is de beschikbare informatie over de Nederlandse situatie in kaart gebracht. Het rapport Palliatieve zorg in beeld is daarvan het resultaat. Dit rapport is op 23 januari jl. verschenen.

Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Zeker het afgelopen decennium zijn veel waardevolle initiatieven ontplooid voor een kwalitatief goede laatste fase van leven. Inmiddels is de tijd rijp om de balans op te maken. Welke resultaten zijn bereikt? Is er informatie beschikbaar om keuzes te maken? Wat doen we goed in de palliatieve zorg en wat kan er beter? En wat moet er dan gebeuren.

In tegenstelling tot alle beschikbare informatie over de oncologische zorg staan registratie en onderzoek in de palliatieve zorg nog in de kinderschoenen. Dit rapport geeft inzicht in de kwaliteit en organisatie van de palliatieve zorg en de manier waarop deze zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. IKNL heeft dit rapport samengesteld in samenwerking met de expertisecentra palliatieve zorg.

Het is de eerste keer dat geprobeerd is een zo compleet en objectief beeld te schetsen van de palliatieve zorg in Nederland. Aan de orde komen de vraag, het aanbod, de deskundigheid, zorggebruik, producten en diensten, kwaliteit en doelmatigheid en de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland. De afgelopen jaren is veel bereikt en de professionalisering van de palliatieve zorg komt goed op gang. Dit rapport biedt handvatten om onderbouwde keuzes te maken in de verdere professionalisering en geven inzicht in vraagstukken waarover nog onvoldoende bekend is om de koers te bepalen.

Link naar Palliatieve zorg in beeld