Project Nazorg aangevraagd bij Zon MW

In november 2016 heeft het NPZA een spiegelbijeenkomst gehouden voor 11 nabestaanden die hun partner of familielid zijn verloren. Allemaal hadden ze ervaring met zorgaanbieders en zorgprofessionals die palliatieve zorg…

In november 2016 heeft het NPZA een spiegelbijeenkomst gehouden voor 11 nabestaanden die hun partner of familielid zijn verloren. Allemaal hadden ze ervaring met zorgaanbieders en zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen. Ze werden bevraagd op: in hoeverre ervaart de patiënt/naaste zorgcontinuïteit. Er is onder andere gesproken over de nazorg. Nabestaanden ervaarden ‘oorverdovende stilte’.

Het uitblijven van rouw- en nazorg kan tot problemen in de rouwverwerking leiden. Samen met de mantelzorger, naasten en (eventueel) vrijwilligers hebben zorgverleners de best mogelijke zorg verleend, ze zijn intensief samen opgetrokken in een gezamenlijk doel, en na overlijden is het ineens ‘oorverdovend stil’.

Bij inventarisatie bij zorgverleners bleek dat bij veel organisaties inderdaad rouw- en nazorg niet structureel te zijn in het zorgaanbod, terwijl het wel wordt gezien als belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.

Ook onder zorgverleners komt rouw voor wanneer een patiënt van hen overlijdt. Het bieden van rouw- en nazorg kan mogelijk het rouwproces van zorgverleners zelf ook ondersteunen. Hierover is nog weinig bekend.

We hebben samen met het Consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland een projectaanvraag gedaan bij Zon MW om onderzoek naar en implementatie van betere nazorg mogelijk te maken.

We willen door korte ‘vinger aan de pols’ contacten op gezette tijden, dat er een gesprek wordt aangeboden aan naasten en nabestaanden, dat rouw- en nazorg een geïntegreerd onderdeel van de palliatieve zorg wordt. Zorgverleners kunnen dan bijvoorbeeld informatie geven over het proces van rouw en waar gewenst doorverwijzen naar maatschappelijke instanties en lokale initiatieven gericht op lotgenotencontact.

In dit project wordt een werkboek met stappenplan opgesteld dat handvatten geeft aan zorgverleners om rouw- en nazorg te verlenen, waarbij aandacht is voor zowel anticipatoire rouw, evaluatie van zorg, mogelijkheden voor ondersteuning als ook toekomstgericht het leven weer oppakken. Het te ontwikkelen werkboek met stappenplan zal geïmplementeerd worden bij huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en woonzorgcentra in Consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland.

In november 2017 horen we of het project gehonoreerd is.