Praktijkteam palliatieve zorg VWS

Praktijkteam palliatieve zorg VWS

Het ministerie van VWS heeft een praktijkteam palliatieve zorg ingesteld. Zorgprofessionals kunnen vanaf 1 maart knelpunten en goede voorbeelden doorgeven aan dit praktijkteam en met vragen op het gebied van organisatie en…

Het ministerie van VWS heeft een praktijkteam palliatieve zorg ingesteld. Zorgprofessionals kunnen vanaf 1 maart knelpunten en goede voorbeelden doorgeven aan dit praktijkteam en met vragen op het gebied van organisatie en financiering kunnen zij terecht bij de Helpdesk zorgaanbieders.

Staatssecretaris Van Rijn zegde tijdens het Algemeen Overleg Palliatieve Zorg van 28 januari toe dit praktijkteam op korte termijn aan te stellen. Reden is dat in de praktijk veel zorgprofessionals nog tegen onduidelijkheden en obstakels aanlopen bij het regelen van palliatieve zorg en met hun hulpvraag nergens terecht kunnen. Daar komt nu verandering in.

Helpdesk zorgaanbieders

Zorgprofessionals kunnen sinds 1 maart 2016 terecht bij de helpdesk zorgaanbieders, bereikbaar op telefoonnummer 030-2739900. Een onderdeel van deze helpdesk is speciaal gericht op palliatieve zorg. Informatievragen kunnen direct door deze helpdesk worden beantwoord. Mocht de helpdesk de vraag niet kunnen beantwoorden of is er sprake van een knelpunt, dan zal de helpdesk het praktijkteam palliatieve zorg inschakelen.

 

Praktijkteam
Het praktijkteam palliatieve zorg bestaat uit een aantal personen met expertise op het gebied van de organisatie en financiering rond palliatieve zorg. De leden zijn werkzaam bij VWS, ZN, CIZ, Fibula (de koepel van Netwerken Palliatieve Zorg) en enkele zorgprofessionals. In samenspraak met de regionale vertegenwoordigers van de Netwerken Palliatieve Zorg, verzekeraars en zorgkantoren pakt het praktijkteam de problemen aan. VWS roept professionals in de palliatieve zorg op om signalen en goede voorbeelden door te geven via palliatievezorg@minvws.nl.

Patiënten en naasten
Knelpunten inzake palliatieve zorg, die patiënten en naasten aandragen bij de vraagbaak op telefoonnummer 1400 zullen ook aan de helpdesk en het praktijkteam doorgegeven worden.

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

  • Zorgprofessionals kunnen met hun vragen terecht op het telefoonnummer 030-2739900, of via de website Helpdesk zorgaanbieders
  • Het praktijkteam palliatieve zorg van VWS is voor signalen en goede voorbeelden te bereiken via palliatievezorg@minvws.nl
  • Cliënten en hun naasten kunnen bellen met het telefoonnummer van de Rijksoverheid: 1400 of via de website Vraagbaak – Contact Rijksoverheid