PaTz op de Plaats: terugblik op een succesvolle bijeenkomst…

“letterlijk inspiratie opgedaan” Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen om palliatieve…

“letterlijk inspiratie opgedaan”

Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen om palliatieve patiënten te bespreken. Een succesvolle formule waarbij de patiënt centraal staat. Vanuit het ZonMw Palliantie project “Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting” worden in verschillende delen van het land inspiratiebijeenkomsten ’PaTz op de Plaats’ georganiseerd. Op deze wijze samenkomen, kennis en ervaringen uitwisselen , draagt bij aan verdieping en professionalisering van PaTz- groepen.

Op 28 februari was de eerste bijeenkomst bij ROS Elaa in Amsterdam. Genodigden waren voorzitters, consulenten en verpleegkundigen van PaTz-groepen uit Amsterdam, Badhoevedorp, Diemen en Almere. De deelnemers kregen inspirerende verhalen, tal van handreikingen/handvatten en gingen vervolgens zelf aan de slag.

Elkaar beter kennen, expertise en deskundigheid benutten, maar ook ervaringen durven delen, dat is de basis van de PaTz-groepen.

PaTz Voorwaarts

De deelnemers werden meegenomen in het belang van het tijdig herkennen en markeren van patiënten in de palliatieve fase in een register en hoe zingeving en spiritualiteit meer aan de orde kan komen tijdens de palliatieve fase. Ook de andere aanbevelingen uit de PaTz monitor kwamen aan bod, zoals ‘Houd vol!’
De praktijk is vaak weerbarstig, de PaTz-groepen, die al langer draaien, plukken uiteindelijk de vruchten van hun inspanningen. De aanbeveling voor voorzitters luidde: “Stimuleer de inbreng van (wijk) verpleegkundigen, niet alleen reactief op de casussen van huisartsen, maar breng zelf ook casuïstiek in”. Tot slot “bespreek ook overleden patiënten”: wat kun je van elkaar leren? Wat kun je in de toekomst anders doen?

Na de inspirerende verhalen formuleerden de aanwezigen de doelstellingen om meerwaarde voor hun PaTz-groep te realiseren. “Wij willen meer ingaan op álle vier de domeinen (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) van de cliënt en hebben daar nu concrete acties voor bedacht,” vertelt een deelnemer.

Leren van elkaar

Een van de reacties van de deelnemers was: “het is fijn om tips te krijgen”. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst waren dat onder andere:

– Verwachtingen huisartsen en verpleegkundigen in de PaTz-groep bespreken.

– Samenwerking met de palliatieve teams van de ziekenhuis opzetten.

– Film “Als je niet beter wordt” gebruiken.

– Systematiek (4 dimensies) inbrengen.

– Geestelijk verzorger uitnodigen.

– Werkwijze eigen PaTz-groep evalueren.

Positieve feedback: graag een vervolg

De reacties van deelnemers op deze dag waren positief. “Heel fijn al die ingebrachte ideeën en om samen met de consulent even rustig te zitten om de PaTz-groep te evalueren,” gaf een van de deelnemers aan. Uit de respons kwam ook bij meerdere zorgverleners de wens naar voren om zo’n inspiratiebijeenkomst over 1,5-2 jaar nog een keer te organiseren. Om met elkaar ervaringen uit te wisselen, een moment te hebben van evaluatie en om adviezen en tips van anderen horen.

Meer informatie

Heeft u belangstelling om een PaTz-groep te starten? Meer informatie vindt u hier

Of u kunt contact opnemen met Marij Duijsters, m.duijsters@elaa.nl, 06-43562349

 

 

Het belang van PaTz

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking wil bij voorkeur thuis sterven. Op dit moment overlijdt ongeveer 53% van alle patiënten met kanker of een chronische aandoening thuis of in het verzorgingshuis. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn, o.a. door PaTz-groepen op te zetten. Hierin werken huisartsen en wijkverpleegkundigen onder begeleiding van een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg nauw samen. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften.

In Amsterdam/Almere/Badhoevedorp/Diemen zijn nu 27 PaTz-groepen actief.

Via de Regiotafel Amsterdam financiert Zilveren Kruis de deelname van huisartsen aan een PaTz-groep voor 2019. Wilt u dit jaar starten met de PaTz-groep? Lees hier meer informatie over financiering en voorwaarden.