PaTz, om de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen in de palliatieve thuiszorg te verbeteren

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door. Deze zorg hoort dan ook tot het domein van de eerstelijnszorg. Palliatieve zorg is gebaseerd op samenwerking en een goede afstemming tussen…

PaTz, om de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen in de palliatieve thuiszorg te verbeteren

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door. Deze zorg hoort dan ook tot het domein van de eerstelijnszorg. Palliatieve zorg is gebaseerd op samenwerking en een goede afstemming tussen huisarts en wijkverpleegkundige.

De deskundigheid van professionals en de technische mogelijkheden zijn de laatste jaren toegenomen. Aan de andere kant is een verbeterslag nodig in de samenwerking en coördinatie van zorg. De samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige kan vaak beter. Ook valt in de samenwerking met de huisartsenposten winst te behalen. De overdracht en coördinatie van de zorg overdag naar avond en weekend verloopt niet altijd soepel. Huisarts en projectleider Bart Schweitzer heeft PaTz opgezet om deze verbeterslag te kunnen maken.

PaTz heeft tot doel de zorg voor palliatieve patiënten thuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt door het samenbrengen van huisartsen en wijkverpleegkundigen, die al met elkaar samenwerken. Zes keer per jaar komt deze PaTz-groep bij elkaar in een kleinschalig en lokaal georganiseerd inhoudelijk overleg. De PaTz-groep krijgt begeleiding van een deskundige op het gebied van palliatieve zorg. De PaTz-groep probeert patiënten in de palliatieve fase zo vroeg mogelijk te identificeren. De PaTz-groep houdt een palliatief zorgregister bij met deze patiënten.

Het VUmc EMGO voert evaluatie-onderzoek uit. De eerste resultaten zijn positief. Ook is de PaTz-methodiek opgenomen als goed voorbeeld in het Verbeterprogramma palliatieve zorg van ZonMw. Dit project is een samenwerking tussen het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen, Het Expertisecentrum Palliatieve zorg VUmc en 1ste lijn Amsterdam (ROS).

IKNL adviseert bij implementatie en initiatieven voor nieuwe PaTz-groepen. Meer informatie kunt u vinden op www.patz.nu