Palliatieve zorg voor niet-westerse migranten

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen…

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose een taboe. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip. Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een migratieachtergrond passende zorg te geven. Daarom ontwikkelden Pharos onder andere voorlichtingsfilms voor patiënten, familie en zorgverleners om over dit onderwerp in gesprek te komen.

Voorlichtingsfilms

De voorlichtingsfilms van ‘In gesprek over leven en dood’ zijn op verschillende manieren te gebruiken:

  1. In een voorlichtingsbijeenkomst en daar hebben we een draaiboek en getrainde voorlichters voor; zie de website van Pharos
  2. Zorgverleners kunnen een patiënt aanraden naar de films te kijken. In een volgend consult kunnen zij daar dan op terugkomen.
  3.  Of zorgverlener en patiënt kijken samen, als opener voor het gesprek.

Voor zorgverleners schreven we een ‘bijsluiter’ over het gebruiken van de films. Deze komt binnenkort beschikbaar via onze website.

Via de onderstaande links kunt u de films vanuit YouTube opnemen op uw eigen website:

• Papiaments: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO60CupakNvzxkvIaBHwh7uJ

•Turks: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO5ky9oGqtvXHWRWP4KloBKB

•Chinees: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO5ZgAFiA_B9a2WdbGMT7XXH

•Marokkaans: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO41jeTIV4F7H_z8brvBriGM

 

Meer informatie Over palliatieve zorg voor niet-westerse migranten geeft Pharos presentaties en gastcolleges. Ook verzorgen zij onderwijs en nascholing. Ze ontwikkelden voorlichtingsfilms en schreven een brochure met praktische adviezen en korte achtergrondinformatie. Pharos stimuleert eigen regie van migranten door hen voorlichting te geven. Hier vindt u alle informatie van Pharos over interculturele palliatieve zorg.