Palliatieve zorg een niveau hoger

De samenwerking tussen Agora, Fibula en IKNL krijgt verder vorm. Door de krachten te bundelen, brengen partijen meer samenhang en verbinding aan in de ondersteuning van patiënten en naasten, mantelzorgers en zorgverleners in de…

De samenwerking tussen Agora, Fibula en IKNL krijgt verder vorm. Door de krachten te bundelen, brengen partijen meer samenhang en verbinding aan in de ondersteuning van patiënten en naasten, mantelzorgers en zorgverleners in de palliatieve zorg. De expertises van Agora, Fibula en IKNL vullen elkaar hierin aan. Het ministerie van VWS heeft positief gereageerd op deze ontwikkeling. De verdergaande samenwerking past in de ingezette lijn van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg: het tot stand brengen van meer samenhang en verbinding in de palliatieve zorg. Die samenhang en verbinding willen partijen ook in de ondersteuning vormgeven. Op 4 november 2016 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer over de stand van zaken van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg geïnformeerd. Daarin noemt hij ook de samenwerking tussen Agora, Fibula en IKNL. (IKNL 7-11-16) Lees meer

Download de kamerbrief 3-11-16