Palliatieve bedden in Almere

In goed overleg met alle participerende partners is de afgelopen jaren in Almere het volgende stappenplan bevestigd.

Palliatieve bedden in Almere

In goed overleg met alle participerende partners is de afgelopen jaren in Almere het volgende stappenplan bevestigd.

1. Low care

Als het thuis niet meer gaat:

(vaak door overbelasting van de mantelzorgers)

  • zorgappartementen in: Overloop, Kiekendief, Toonladder, Archipel, Castrovalva
  • het Hospice Almere.

Patienten kunnen hier verzorgd worden (zoveel mogelijk in hun eigen buurt).

Hun eigen huisarts begeleidt hen ook tijdens deze laatste weken. Morfinepomp, zuurstof, katheters, wonden en sondes: via wijkverpleging en specialistisch team (net als thuis).

2. Medium care

Als het in een low care plaats niet meer gaat:

(bv. behoefte aan 24 uurs verpleegkundige zorg, die niet gerealiseerd kan worden)

  • Flevoburen.

Patienten met complexe problematiek, die 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundige zorg behoeven kunnen hier verpleegd worden. Ze worden zoveel mogelijk door hun eigen huisarts begeleid, en z.n. door een palliatief geschoolde SOG.

3. High care

Als het daar niet meer gaat:

(bv. behoefte aan specialistische intensieve zorg die alleen in het ziekenhuis geboden kan worden)

  • Flevoziekenhuis

De huisartsen in Almere worden jaarlijks bijgeschoold in de palliatieve zorg, en in vrijwel elk GC is een huisarts die een aanvullende palliatieve opleiding heeft gevolgd. Vaak nemen zij deel aan de palliatieve peergroup (samen met SOG en internisten-oncologen).

De verpleegkundigen in Almere (m.n. het specialistisch team) nemen ook deel aan de palliatieve peergroup. Een maal per jaar samen met de huisartsen.

 

Zo is het mogelijk om de palliatieve zorg zoveel mogelijk thuis of dicht bij huis te verlenen (Plane-tree concept).