Nieuw op zorgvoorbeter.nl: Palliatieve zorg

‘Er bestaat nog veel onduidelijkheid over palliatieve zorg’ Het nieuwe thema Palliatieve zorg op het kennisplein Zorg voor Beter bevat informatie over zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek zijn. Palliatieve zorg is integrale…

Nieuw op zorgvoorbeter.nl: Palliatieve zorg

‘Er bestaat nog veel onduidelijkheid over palliatieve zorg’

 

Het nieuwe thema Palliatieve zorg op het kennisplein Zorg voor Beter bevat informatie over zorg aan cliënten die ongeneeslijk ziek zijn. Palliatieve zorg is integrale zorg gericht op palliatie (‘verlichting’) waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Het nieuwe thema geeft een overzicht van richtlijnen, goede voorbeelden en praktische informatie voor zorgverleners. Door de toenemende vergrijzing en een groeiend aantal chronisch zieken komt er steeds meer aandacht voor palliatieve zorg.

 

Bekijk het nieuwe thema: www.zorgvoorbeter.nl/palliatievezorg

 

Agora werkt samen met Zorg voor Beter

Agora, ondersteuningspunt palliatieve zorg, gaat het thema palliatieve zorg op Zorgvoorbeter.nl beheren. Clémence Ross, directeur van Agora: ‘Het is belangrijk dat deze informatie bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht wordt gebracht. Doordat de informatie nu op Zorg voor Beter staat, weten de zorgmedewerkers dat ze de juiste informatie krijgen en kunnen ze gericht zoeken als ze meer informatie nodig hebben. Voor zorgverleners is het ook belangrijk dat ze zelf nagaan hoe ze tegen het levenseinde aankijken zodat ze beter met patiënten om kunnen gaan die ermee geconfronteerd worden.’

 

Misverstanden

Caroline van Hövell van Agora en expert van dit thema: ‘Er bestaan veel misverstanden over palliatieve zorg. Het is belangrijk om je te realiseren dat iemand die palliatieve zorg krijgt, nog jaren kan leven. De hulpverlener kan de cliënt op alle mogelijke manieren ondersteunen en pijn verlichten. Terminale zorg is maar een klein onderdeel van palliatieve zorg (namelijk de laatste drie maanden). Ook wordt palliatieve zorg vaak geassocieerd met palliatieve sedatie of euthanasie wat slechts één van de opties is tegen het einde’. Op Zorgvoorbeter.nl wordt het verschil tussen deze termen uitgelegd.

 

Niet altijd bewust

Ook bij zorgmedewerkers bestaat er nog veel onduidelijkheid over palliatieve zorg. Veel zorgmedewerkers verlenen palliatieve zorg zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Zorg aan cliënten met dementie is bijvoorbeeld ook palliatieve zorg. Vaak wordt er ook geen verband gelegd tussen chronische zorg en palliatieve zorg. Van Hövell vindt de informatie van belang voor de praktijk: ‘Als zorgmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten die te maken (gaan) krijgen met palliatieve zorg. Ook heb je een belangrijke rol in het signaleren van veranderingen bij de patiënt in de palliatieve fase. Het is daarom heel belangrijk dat je beschikt over een volledig beeld van palliatieve zorg. Zeker ook omdat het gaat over meer dan alleen de terminale fase, en daarom is kennis belangrijk over palliatieve behandelmogelijkheden voordat de terminale fase aanbreekt.’

 

Complexe zorg

Palliatieve zorg is soms zeer complex omdat zorgverleners moeten inspelen op lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele behoeften waarbij ook de omgeving een belangrijk rol speelt. Caroline van Hövell: ‘Palliatieve zorg is het geheel aan zorg, waarbij heel veel komt kijken. Het gaat verder dan alleen lichamelijke verzorging. Het richt zich ook op de gevoelens en gedachten van de cliënt en de zorg van zijn naasten.’ Op Zorgvoorbeter.nl worden aspecten beschreven die specifieke aandacht verdienen: een multidisciplinaire aanpak, afstemming en communicatie, het maken van afspraken, het omgaan met symptomen en zorg voor naasten.

 

Bekijk het nieuwe thema: www.zorgvoorbeter.nl/palliatievezorg