Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2015-2020

Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2015-2020

ZonMw ontwikkelde op verzoek van het ministerie van VWS (december 2013) een NPPZ. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger mag rekenen op goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de…

ZonMw ontwikkelde op verzoek van het ministerie van VWS (december 2013) een NPPZ. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger mag rekenen op goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning.

 

Binnen het programma is aandacht voor de duurzame samenhang tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

 

Consortiavorming vindt plaats vanuit Expertisecentra PZ in samenwerking met het IKNL en de Netwerken Palliatieve Zorg en leidt tot een landelijk dekkend netwerk in Nederland. Het consortium faciliteert zorgverleners en organisaties bij het optimaliseren van palliatieve zorg.

 

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland heeft sinds voorjaar ’14 in alle openheid inventariserende stappen gezet, met als gevolg bottom-up draagvlak en wederzijds vertrouwen. Voorbeelden vanuit regionale initiatieven duiden op potentieel aan activiteiten. Inzet is duurzame samenwerking, ook buiten het NPPZ om.