Meting uitgevoerd ten behoeve van het Zorgpad stervensfase

Binnen de thuiszorg van Zorggroep Almere zijn we in twee teams gestart met het werken met het Zorgpad Stervensfase.Meting uitgevoerd ten behoeve van het Zorgpad stervensfase

Binnen de thuiszorg van Zorggroep Almere zijn we in twee teams gestart met het werken met het Zorgpad Stervensfase.

Er zijn drie verpleegkundigen, van zowel het specialistisch team als team Molenwiek naar de scholing geweest. Alle deze verpleegkundigen kwamen enthousiast terug van de scholing en wilden graag starten met het Zorgpad Stervensfase.

Voordat we zijn gestart hebben we eerst een nulmeting gedaan. We hebben de zorgdossiers van cliënten gebruikt, die wij in zorg gehad hebben gehad in hun laatste levensfase. Aan de hand van de onderwerpen genoemd in het Zorgpad, zoals; of de juiste diagnose wel in het zorgdossier vernoemd was, maar ook of het medicatiebeleid wel goed onder de loep genomen is. Daarnaast is er gekeken of er wel melding gemaakt is in het zorgdossier van de verschillende patiëntgebonden problemen, zoals pijn, rusteloosheid, misselijkheid.

We hebben in totaal 15 zorgdossiers gescreend. Hieruit bleek dat we het nog niet zo slecht doen. Veel punten worden benoemd in het zorgdossier. Natuurlijk zijn er punten ter verbetering. Niet bij alle cliënten werd bijvoorbeeld de aanwezigheid van andere ziekten benoemd. En ook de mondverzorging werd vaak niet in het zorgdossier genoteerd, terwijl alle verpleegkundigen dit standaard bij de zorg vinden horen.

De verpleegkundigen in het team vonden het leuk om te zien hoe zij hun zorg nog verder kunnen verbeteren en stonden dan ook open om met het zorgpad stervensfase te starten.

Over een paar maanden doen we weer een meting, waarmee we kunnen aantonen waarin onze zorg daadwerkelijk is verbeterd.

Het Zorgpad Stervensfase is onder andere een checklist die huisarts en wijkverpleging samen gebruiken en die leidt tot nauwere samenwerking en overleg betreffende symptoomverlichting, verzorging en begeleiding van de patiënt in de stervensfase. Een belangrijk voordeel voor patiënt en naasten is, dat door dit document meer structuur en inzicht in verleende zorg wordt geboden waardoor zorgverleners beter inspelen op probleemsituaties. Daarnaast heeft het document een positief effect op de rouwverwerking van de naasten. Voor meer informatie; www.zorgpadstervensfase.nl