Kansen voor de palliatieve zorg

IKNL organiseert samen met de netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland en Flevoland een invitational conference: Kansen voor de palliatieve zorg. De dagvoorzitter is Jeroen van der Noordaa. Centraal staat regionale…

IKNL organiseert samen met de netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland en Flevoland een invitational conference: Kansen voor de palliatieve zorg. De dagvoorzitter is Jeroen van der Noordaa. Centraal staat regionale uitwisseling van kennis en ervaring.

 

Tijdens speeddaten maken deelnemers kennis met succesvolle projecten uit Noord-Holland en Flevoland en de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg. Verder krijgen deelnemers inzicht in actuele ontwikkelingen, zoals de Zorgmodule en het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Tot slot vertellen verschillende zorgmanagers hoe de Goede Voorbeelden in hun eigen instelling hebben geleid tot verbetering van de palliatieve zorg.

 

De behoefte aan palliatieve zorg neemt naar verwachting fors toe. Dit komt door verbeterde diagnostiek en behandeling en de vergrijzing. Palliatieve zorg wordt verleend in alle zorgsettingen, waarbij een verschuiving plaatsvindt van de tweede naar de eerste lijn. De Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 is recent gepubliceerd. Hierin staat beschreven wat een patiënt van goede palliatieve zorg mag verwachten.

 

In dit zorglandschap staat de manager en beleidsmaker voor de opdracht om kwalitatief goede zorg te bieden, afgestemd op de zorgbehoefte van de individuele patiënt en zijn naasten.

 

De deelnemers gaan na afloop huiswaarts met kennis over:

  • de actuele stand van zaken in de palliatieve zorg en de regionale samenwerking;
  • de stappen die ze zelf kunnen zetten om binnen hun organisatie de palliatieve zorg te verbeteren.

 

Datum: 6 maart 2014

Tijd: 15.45 – 19.30 uur

Voor het Programma klik hier

Of aanmelden: via de website van IKNL

Meer informatie: www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl en Zorgmodule palliatieve zorg 1.0

 

Kennismarkt voor zorgverleners

Op 17 april 2014 vindt op dezelfde tijd en locatie een kennismarkt plaats voor zorgverleners. Centraal staan workshops over de Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg.