Kamerbrief VWS: ‘Focus op palliatieve zorg’

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister Hugo de Jonge de basis voor zijn…

Het uitgangspunt dat mensen die palliatieve zorg moeten ontvangen, kunnen overlijden op de plek die zij zelf kiezen met passende zorg en ondersteuning in een vroeg stadium, vormt voor minister Hugo de Jonge de basis voor zijn plan van aanpak om de palliatieve zorg in Nederland nog meer te verbeteren. In zijn aanpak volgt hij twee sporen: Meer praktische verbeteringen realiseren en meer bekendheid geven aan de palliatieve zorg.

Daarbij geeft hij aan dat de afgelopen jaren veel tot stand is gekomen in de palliatieve zorg. Met meer aandacht voor medische, psychosociale en spirituele aspecten en de beschikbaarheid van multidisciplinaire en tijdige palliatieve zorg in alle zorgdomeinen. Maar de palliatieve zorg blijft complex en omvangrijk; verder verbetering is nodig en mogelijk.

Brief minister 8 november 2018