Interview betreffende het zorgpad stervensfase vanuit het perspectief van de zorgverlener

In deze bijlage van het feuilleton over het Zorgpad Stervensfase, een interview met twee medewerkers van het Specialistisch Team van Zorggroep Almere. Judith Bremmers en Ineke Mundy. Judith en Ineke zijn vanaf het eerste uur…

Interview betreffende het zorgpad stervensfase vanuit het perspectief van de zorgverlener

 

In deze bijlage van het feuilleton over het Zorgpad Stervensfase, een interview met twee medewerkers van het Specialistisch Team van Zorggroep Almere. Judith Bremmers en Ineke Mundy.

Judith en Ineke zijn vanaf het eerste uur enthousiast betrokken geweest bij de inzet van het Zorgpad Stervensfase. Beiden zijn werkzaam in het Specialistisch Team van Zorggroep Almere en hebben in hun dagelijkse werkzaamheden vaak te maken met stervende cliënten. In deze hoedanigheid hebben ze veel ervaring opgedaan met palliatieve / en terminale zorg.

Door de betrokkenheid van Judith en Ineke bij palliatieve zorg was de keus om mee te doen aan het verder ontwikkelen en implementeren van het Zorgpad Stervensfase een makkelijke keuze.

Op cursus bij het IKNL in Utrecht hebben ze uitleg gekregen hoe ze het ZS in te kunnen zetten en wat de meerwaarde is voor de cliënt, maar ook voor de medewerker. Daarnaast heeft Ineke een scholingsprogramma gevolgd over palliatieve zorg. Een mooie module om de kennis rondom palliatieve zorg op te frissen. Tegelijk met de collega’s uit Almere Buiten zijn ze enthousiast van start gegaan. En nu naar ruim een half jaar blik ik met hen hierop terug. De enthousiaste verhalen komen dan ook al snel los!

Naast het zelf van start gaan met het inzetten van het ZS in hun werkzaamheden hebben ze een scholing ontwikkeld die bedoeld is voor alle zorgmedewerkers van ZGA dus zowel intra- als extramuraal.

De teams worden geschoold in twee bijeenkomsten met eerst een basistraining palliatieve zorg en daarna nog een bijeenkomst over de inzet van het Zorgpad Stervensfase. Al met al een hele klus, maar ondertussen zijn er al diverse teams geschoold en doen dus mee met de inzet van het Zorgpad Stervensfase. Ook de huisartsen in o.a. Almere Buiten zijn geïnformeerd.

Het palliatief netwerk ondersteunt dit allemaal en heeft er tijdens het jaarlijkse symposium aandacht aan besteed. Ook Judith heeft hier een steentje aan bij gedragen door over haar ervaring en werkwijze te vertellen.

 

Ervaringen van Ineke en Judith tot nu toe.

We hadden verwacht dat we het vaker in kunnen zetten. Om je expertise op peil te houden moet je twee keer per maand het ZS inzetten. Dat halen we niet op dit moment.

 

Het ZS is een prima middel. We hebben ook situaties waarbij we het in kunnen zetten, maar niet elke situatie leent zich hiervoor. Soms komen we in situaties waar we snel moeten handelen. Er kan sprake zijn van paniek of veel verdriet. Denk aan een cliënt die we moeten sederen met dormicum. We ervaren dat onze gespreksvaardigheid om in dergelijke situaties toch het ZS in te zetten, nog verder ontwikkeld kan worden.

We denken ook dat de samenwerking met de reguliere teams met betrekking tot het ZS kan verbeteren. Samen kunnen we sneller en vaker anticiperen in situaties waar dit nodig is. Hierdoor kun je beter inspelen op de symptomen van de cliënt en dus de situatie voor hem/ haar comfortabeler maken.

Kortom hier is nog mooi werk te verrichten. We gaan verder met het scholen van de resterende teams en verwachten dat we op deze manier met zijn allen steeds meer stervende cliënten en hun mantelzorgers kunnen bijstaan in de laatste dagen.