Informatiekaart Palliatieve Zorg

De Q&A Palliatieve Zorg voor professionals bevat vragen en antwoorden over de inhoud van palliatieve zorg en over de bekostiging thuis, in een verpleeghuis, een hospice en in een ziekenhuis. Tevens is een Informatiekaart…

De Q&A Palliatieve Zorg voor professionals bevat vragen en antwoorden over de inhoud van palliatieve zorg en over de bekostiging thuis, in een verpleeghuis, een hospice en in een ziekenhuis. Tevens is een Informatiekaart palliatieve zorg gepubliceerd met informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg. Deze bevat onder andere informatie over vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De documenten zijn gepubliceerd door het ministerie van VWS.

Q&A

Informatiekaart