Informatie rondom transities in de palliatief terminale fase

Informatie rondom transities in de palliatief terminale fase

Ook mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wlz en al enige tijd verblijven in een verpleeghuis of andere instelling voor ouderenzorg kunnen thuis of in een hospice overlijden. De financiering hoeft daarbij geen barrière…

Ook mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wlz en al enige tijd verblijven in een verpleeghuis of andere instelling voor ouderenzorg kunnen thuis of in een hospice overlijden. De financiering hoeft daarbij geen barrière te zijn, dat schreef staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de SGP..

 

Aangepaste informatiekaart PTZ

VWS heeft de Informatiekaart PTZ van april 2015 eind 2015 aangepast om de verschillende vormen van toelevering voor cliënten in de palliatieve zorg ter verduidelijken. Hierbij de aangepaste kaart deze is ook te vinden op de website Hervomingslangdurigezorg.nl

 

Brieven Kamer

Daarnaast de Kamerbrieven rondom het thema.

Patiënt kan zelf beslissen / Overgang van een verzilverd ZZP naar terminale zorg thuis.