Ik mis je! Wat nu?

Ik mis je! Wat nu?

Een modulair programma over gemis voor scholen in het voortgezet onderwijs. Verschillende organisaties op het gebied van jongeren en verlies in heel Flevoland hebben een programma samengesteld dat gaat over jongeren en gemis; Ik…

Een modulair programma over gemis voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Verschillende organisaties op het gebied van jongeren en verlies in heel Flevoland hebben een programma samengesteld dat gaat over jongeren en gemis; Ik mis je! Wat nu?

Jongeren en gemis
Wanneer jongeren te maken krijgen met verlies, wordt hun veerkracht op de proef gesteld. De behoefte om niet anders te zijn dan anderen, kan maken dat jongeren alleen komen te staan in hun verdriet. De confrontatie met verlies/gemis heeft vaak invloed op hun functioneren op school. De mensen die werken in het voortgezet onderwijs, maken dagelijks jongeren mee in de leeftijd van 12-18 jaar die daarmee te maken hebben.

Programma rond kunst en emotie
De school kan gebruik maken van een mooi samengesteld modulair programma. Er zijn modules voor leerlingen en voor ouders. In het programma wordt emotie met kunst verbonden. Kunst in de meest ruime zin van het woord. Het kan gaan om een gedicht of verhaal, schilderij of beeld, maar ook een film, een foto(reeks), een lied, dans, muziek, of digitale verwerking zijn mogelijkheden.

Uiting geven aan gevoelens kan moeilijk zijn, maar lukt vaak wel in kunst. De mogelijkheid emotie te delen met leerlingen, ouders en leerkrachten helpt om te gaan met gemis en verlies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Met vriendelijke groet,

De betrokken organisaties;
Netwerken Palliatieve Zorg Flevoland, Rouw NOP, Bibliotheken Flevoland, Parkhuys Almere