Hulpmiddel voor palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen (I-HARP) gelanceerd

I-HARP: Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve…

I-HARP: Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met deze aandoening. I-HARP is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. I-HARP, die via Palliaweb wordt aangeboden, staat voor Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften. I-HARP bestaat uit drie delen. Het eerste deel (Signaleren) is bedoeld om een indruk van de palliatieve zorgbehoeften te krijgen. Het bestaat uit voorbeeldvragen om het gesprek te openen en dertien laagdrempelige signaleringsvragen. Indien de patiënt of zijn naaste(n) één van de signaleringsvragen met ‘ja’ beantwoordt, helpen de doorvraagsuggesties uit het tweede deel (Doorvragen) bij het herkennen van de specifieke zorgbehoeften. In deel 3 (Richting geven) staan tips en adviezen om met de geïdentificeerde zorgbehoeften aan de slag te gaan. Hoe,waar en wanneer I-HARP in te zetten I-HARP is te gebruiken voor iedere patiënt met gevorderd hartfalen (NYHA klasse III of IV), dus niet enkel in de terminale fase. Het hulpmiddel is afgestemd op de richtlijn voor palliatieve zorg bij hartfalen. Het is voor zorgverleners in elke zorgsetting in te zetten tijdens gesprekken met patiënten. Het hulpmiddel heeft oog voor naaste(n); Bij voorkeur worden zij dan ook betrokken bij het gesprek. Volg de I-HARP e-learning In de e-learning leer je meer over palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen en leer je hoe je I-HARP kunt gebruiken. Deze e-learning is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners huisartsenzorg. De e-learning duurt ongeveer 30 minuten en bestaat uit drie modules: Waarom is signaleren belangrijk? I-HARP gebruiken En verder.. Je hoeft de verschillende onderdelen niet allemaal in één keer te maken; je kunt op een moment dat het jou uitkomt één of enkele onderdelen afronden. I-HARP workshop De I-HARP workshop sluit aan op de I-HARP e-learning . Tijdens deze workshop leer je palliatieve zorgbehoeften bij hartfalen te herkennen, leer je hoe je I-HARP kunt gebruiken en hoe je palliatieve zorgbehoeften bespreekbaar kunt maken. Ook leer je hoe je aan de slag kunt gaan met gesignaleerde palliatieve zorgbehoeften. De workshop wordt georganiseerd door de CIRO Academy en is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Maastricht UMC+. Meer informatie en inschrijven workshop De workshop van 15 oktober is geannuleerd naar aanleiding van de nieuwe COVID-19-maatregelen. Een nieuwe datum voor 2021 volgt nog. Houdt de website van de CIRO Academy in de gaten voor informatie en inschrijving. Voor verpleegkundig specialisten is een accreditatie van 4 punten toegekend. Download De I-HARP met instructie De Engelstalige versie van de I-HARP Betrokken partijen I-HARP is een project van de Universiteit Maastricht , Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) , Radboud UMC en Harteraad . Het project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘ Palliantie. Meer dan zorg .’ Het kernteam bestaat uit: Dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts en onderzoeker, Ciro Horn Dr. Stephanie Ament, onderzoeker zorginnovatie en implementatie, MUMC+, CAPHRI, afdeling Health Services Research (HSR) Prof. Dr. Marieke van den Beuken – Van Everdingen, hoogleraar palliatieve geneeskunde, MUMC+, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht Dr. Josiane Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen, coördinator hartfalen en onderzoeker, MUMC+, afdeling Patiënt en Veiligheid Meer informatie over de samenstelling van de projectgroep op de website van MUMC+ . Meer over de I-HARP Palliatieve behoeften bij hartfalen eerder herkennen: zo doe je dat , Nursing, 23-11-2020