Herziene richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen beschikbaar

De richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en geautoriseerd door de betrokken wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen* en is beschikbaar…

De richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en geautoriseerd door de betrokken wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen* en is beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop van IKNL en in de app PalliArts.

Gevorderd hartfalen is een complex klinisch syndroom met een onzekere levensverwachting, een grillig ziektebeloop en een slechte prognose. De symptoomlast bij hartfalen is erg groot en zorg gericht op palliatie heeft nog weinig aandacht. Op basis van diverse onderzoeken kan geconcludeerd worden dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk verbetert. De bewustwording van het belang van palliatieve zorg bij hartfalen en de implementatie van de richtlijn heeft nu de volle aandacht van de werkgroep.

De herziene richtlijn beschrijft wat er verstaan wordt onder palliatieve zorg bij deze patiëntengroep, hoe deze zorg moet worden vormgegeven en wat hiervan het effect is op de klachten van de patiënt en de kwaliteit van leven. Verder komen in de richtlijn zaken aan bod als het inschatten van de levensverwachting, advance care planning (proactieve zorgplanning), communicatie, organisatie van zorg en het starten/stoppen van medicatie bij deze patiëntengroep. Ook bevat de richtlijn algemene achtergrondinformatie over hartfalen.

De richtlijn biedt een leidraad voor zorgverleners van patiënten die medicamenteus worden behandeld, maar ook van patiënten die in het traject van een steunhart of harttransplantatie palliatieve zorg nodig hebben. De focus ligt op volwassen patiënten met hartfalen met NYHA (New York Heart Association) klasse III en IV.

*Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN), Hart & Vaatgroep (nu:Harteraad)/Nederlandse Patiëntenfederatie, Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), Specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), Palliactief, Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).