Hebt u invulling voor een parallelsessie op het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg?

Van 4-6 november a.s. vindt het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg plaats. Plaats van handeling is dit keer hotel en congrescentrum van der Valk in Tiel. Ook dit keer is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor de…

Van 4-6 november a.s. vindt het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg plaats. Plaats van handeling is dit keer hotel en congrescentrum van der Valk in Tiel. Ook dit keer is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor de parallelsessies in het congresprogramma.

Een parallelsessie duurt één uur en drie kwartier. Dus alle gelegenheid om een onderwerp goed te belichten.

De programmacommissie onder voorzitterschap van prof. dr. An Reyners zal de voorstellen beoordelen en bepalen welke voorstellen uitgewerkt mogen worden tot een sessie. De voorstellen worden beoordeeld op kwaliteit, originaliteit en relatie met het thema van het congres:

‘Palliatieve zorg: Elke keer anders’
Noodzaak voor maatwerk!

Voorstellen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april a.s. U stuurt uw sessievoorstel naar info@palliactief.nl . Uiterlijk 1 mei is bekend welke voorstellen zijn geselecteerd door de programmacommissie.

Meer informatie en het aanvraagformulier