Handreiking palliatieve zorg: stel jij jezelf de surprise question?

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijk aandeel in de palliatieve zorg thuis. Zij moeten het mogelijk maken dat patiënten in de laatste levensfase goed worden verzorgd en thuis kunnen sterven. Om…

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijk aandeel in de palliatieve zorg thuis. Zij moeten het mogelijk maken dat patiënten in de laatste levensfase goed worden verzorgd en thuis kunnen sterven. Om (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden handvatten te geven voor deze uitdagingen in hun werk is de ‘Handreiking palliatieve zorg thuis’ ontwikkeld

Het doel van deze handreiking is bij te dragen aan optimale signalering, zorgverlening, samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg thuis door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden; dit ten behoeve van de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven van de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten.

Meer lezen