Handreiking ontwikkeld voor zorgverleners om samen zorg voor de laatste levensfase te plannen bij patiënten met dementie.

Handreiking ontwikkeld voor zorgverleners om samen zorg voor de laatste levensfase te plannen bij patiënten met dementie.

Het doel is om samen met de patiënt, naasten en zorgverleners te komen tot de gewenste (zorg in de) laatste levensfase van de patiënt met dementie. De handreiking is ontwikkeld door het VUmc in samenspraak met…

Het doel is om samen met de patiënt, naasten en zorgverleners te komen tot de gewenste (zorg in de) laatste levensfase van de patiënt met dementie.

De handreiking is ontwikkeld door het VUmc in samenspraak met vertegenwoordigers van Verenso, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling Geriatrie Verpleegkunde van V&VN en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Het samen plannen van zorg in de laatste levensfase is een onderdeel van advance care planning (ACP): ‘anticiperend beleid’ (IKNL, 2010).