Handreiking financiering palliatieve zorg 2018

IKNL heeft samen met Palliactief een ‘handreiking financiering palliatieve zorg 2018′ geschreven aan de hand van casuïstiek.Overzicht financieringsmogelijkheden Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de…

IKNL heeft samen met Palliactief een ‘handreiking financiering palliatieve zorg 2018′ geschreven aan de hand van casuïstiek.

 

Overzicht financieringsmogelijkheden

Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Ze beogen met deze handreiking de professional te ondersteunen door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2018 op een rij te zetten, deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie en persisterende knelpunten te signaleren.

 

Wijzigingen 2018

In de handreiking worden de belangrijkste voor 2018 geplande wijzigingen in de financiering van palliatieve zorg meegenomen:

  • Aanpassing zorgactiviteiten ziekenhuis
  • Afschaffing indicatiestelling VV 10 door Centrum Indicatiestelling Zorg

 

De oplegbrief en de handreiking.